Loopbaanbegeleiding

De gemiddelde Vlaming is actief met zijn loopbaan bezig. Dit betekent dat men over het algemeen veel bezig is met het nadenken over wat men professioneel wil bereiken in het leven. De laatste jaren zien we een steeds grotere behoefte aan loopbaanbegeleiding. Ik wil hierbij een belangrijke kanttekening maken. Uit onderzoek blijkt echter dat mensen nog enige schroom ondervinden om werkelijk de stap te zetten. Je laten ondersteunen bij eender welke hulpvraag is nochtans een belangrijk gegeven gezien we meer en meer kampen met een verhoogd risico op psychische problemen. Vaak wagen mensen pas de stap naar loopbaanbegeleiding nadat ze bijvoorbeeld al even geen plezier meer in hun job ervaren, als ze net ontslagen zijn of als er een mogelijks faillissement bij de werkgever dreigt aan te komen. Dit zijn echter al vergevorderde triggers om de stap te willen/en of te durven zetten naar een loopbaanbegeleidingstraject.  

Bron: werkbarometer 2020 – Trendhuis

Loopbaanbegeleiding gebeurt volledig op eigen initiatief en is een doelgericht proces waarbij het ontwikkelen, versterken of ontdekken van je eigen loopbaancompetenties centraal staat. Dit proces is erop gericht om jouw loopbaan actiever in handen te kunnen nemen, je positie op de arbeidsmarkt te versterken, maar vooral je te laten ondersteunen in loopbaankeuzes zodat je in de toekomst meer loopbaangeluk kan ervaren. Meer loopbaangeluk betekent tenslotte vaak ook een verhoogde levenskwaliteit. Gezien loopbaanbegeleiding vertrekt vanuit jouw behoeftes en geen verplichting is, probeert de Vlaamse overheid werknemers, zelfstandigen en ambtenaren meer en meer te stimuleren om gebruik te maken van dit ‚algemeen recht’ op loopbaanbegeleiding.

Als kind wou je misschien astronaut of politieagent worden en 30 jaar later werk je als bankbediende, heb je een bedrijfswagen en een goed salaris, maar iets in jou zegt dat je niet echt op je plek zit. Herkenbaar? Wel ja, voor de meesten onder ons zijn we gemiddeld tevreden met onze job. Maar de vraag is uiteraard of je met ‘gemiddelde tevredenheid’ gelukkig bent. Loopbaangeluk is een belangrijk gegeven gezien we gemiddeld meer tijd op onze job doorbrengen dan elders.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.”

Albert Einstein

Je neerleggen bij je huidige situatie en hier dan ook het beste van maken is vaak een goede ingesteldheid. Er is trouwens helemaal niets mis met gemiddelde tevredenheid, integendeel, maar zodra je worstelt met steeds terugkerende vragen is het raadzaam hier even wat dieper op in te zoomen.

Het getuigt dat je aan zelfreflectie wil doen… en dat je zelfontwikkeling belangrijk vindt. Waar ik zelf echter wel mijn vragen bij heb is de attitude ‘the sky is the limit’. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je als bankbediende competenties hebt die aansluiten bij de bankensector, maar misschien kom je beter tot je recht in een adviserende functie eerder dan een administratieve duizendpoot. Het hoeft daarom niet te betekenen dat je halsoverkop de sprong naar een totaal andere job in een totaal andere sector moet wagen.

Ik ben van die mening dat je je wel verder kan ontwikkelen in datgene waar jij al behoorlijk goed in bent. Laat mij bijvoorbeeld geen boekhouding doen want daar komt mijn haar van recht te staan, maar moest ik worden uitgenodigd voor een cursus ‘inspirerend spreken’, zeg ik volmondig ja!

Persoonlijke groei of groeipotentieel moet eerst gedetecteerd worden alvorens we vooruitgang tot stand kunnen brengen. Hiermee wil ik zeggen dat het belangrijk is om eerst een goed beeld te krijgen over welke zaadjes we al dan niet willen blijven water geven. Kortom, wat voor boom wil je worden en in hoeverre ben je bereid om je krachtigste wortels te (her)ontdekken en te voeden? Elke vogel zingt ten slotte zoals hij gebekt is. Natuurmetaforen, ik hou ervan! Zo krachtig, simpel en wijs!


In mijn rol als loopbaanbegeleider is mijn focus volledig gericht op het kunnen vertalen en concretiseren van jouw loopbaanvraag naar een haalbare doelstelling en zo de weg naar oplossingen opent. Er bestaat niet één juiste manier om te coachen, alles hangt af van de hulpvraag en vooral de persoon die voor mij zit. Een plan van aanpak wordt altijd op jou afgestemd. Hierbij worden betrouwbare en valide metingen geselecteerd, uitgevoerd en geïnterpreteerd. Ik evalueer steeds de effectiviteit van het traject en stuur bij indien nodig. Ik pas tijdens mijn coaching graag speelse en creatieve manieren toe om de ontdekkingstocht naar je echte krachten en talenten te stimuleren.

Mijn specialiteit is onderzoeken waar de intrinsieke motivatie schuilt bij mijn cliënten. Intrinsieke motivatie is de meest vergeten succesfactor. De motivatie die vanuit jezelf komt en niet vanuit een externe bron zoals bijvoorbeeld het vooruitzicht op een loonbonus of incentivereis is de meest krachtige en duurzame brandstof die je bezit. Toch zijn velen zich zelden echt bewust van hun interne drivers.


Werken vanuit intrinsieke motivatie zorgt ervoor dat je het beste uit jezelf weet te halen waardoor je beter presteert, minder sturing nodig hebt, en meer werkgeluk zal ervaren.

Arianne Hermans