Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is een doelgericht proces waarbij het ontwikkelen, versterken of ontdekken van je eigen loopbaancompetenties centraal staat. Dit proces is erop gericht om jouw loopbaan actiever in handen te kunnen nemen, je positie op de arbeidsmarkt te versterken, maar vooral je te laten ondersteunen in loopbaankeuzes zodat je in de toekomst meer loopbaangeluk kan ervaren. Meer loopbaangeluk betekent tenslotte vaak ook een verhoogde levenskwaliteit. Gezien loopbaanbegeleiding vertrekt vanuit jouw behoeftes en geen verplichting is, probeert de Vlaamse overheid werknemers, zelfstandigen en ambtenaren meer en meer te stimuleren om gebruik te maken van dit ‚algemeen recht’ op loopbaanbegeleiding.

In mijn rol als loopbaanbegeleider is mijn focus volledig gericht op het kunnen vertalen en concretiseren van jouw loopbaanvraag naar een haalbare doelstelling en zo de weg naar oplossingen opent. Er bestaat niet één juiste manier om te coachen, alles hangt af van de hulpvraag en vooral de persoon die voor mij zit. Een plan van aanpak wordt altijd op jou afgestemd. Hierbij worden betrouwbare en valide metingen geselecteerd, uitgevoerd en geïnterpreteerd. Ik evalueer steeds de effectiviteit van het traject en stuur bij indien nodig. Ik pas tijdens mijn coaching graag speelse en creatieve manieren toe om de ontdekkingstocht naar je echte krachten en talenten te stimuleren.

Mijn specialiteit is onderzoeken waar de intrinsieke motivatie schuilt bij mijn cliënten. Intrinsieke motivatie is de meest vergeten succesfactor. De motivatie die vanuit jezelf komt en niet vanuit een externe bron zoals bijvoorbeeld het vooruitzicht op een loonbonus of incentivereis is de meest krachtige en duurzame brandstof die je bezit. Toch zijn velen zich zelden echt bewust van hun interne drivers.

Werken vanuit intrinsieke motivatie zorgt ervoor dat je het beste uit jezelf weet te halen waardoor je beter presteert, minder sturing nodig hebt, en meer werkgeluk zal ervaren.

Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.