Begeleiding en aanpak van stress en burn-out, loopbaanbegeleiding en life coaching

Bel of mail je liever? 
0495 23 71 13
krachtjacht@gmail.com

Individuele coaching voor je medewerker(s)

De laatste jaren waren er nooit zoveel zieken op het werk als in 2022. Onze huidige maatschappij verwacht veel van ons en soms gaat het allemaal sneller dan we zelf kunnen bijbenen. Sommigen kunnen net iets makkelijker omgaan met druk ‘bovenaf’ dan anderen. Over het algemeen zijn het de meest bevlogen en betrokken medewerkers die uitvallen. De klachten kunnen het gevolg zijn van (te) grote werkdruk, een gebrek aan stress management, privé omstandigheden die veel van hen vragen, …

De laatste jaren is de aandacht voor de geestelijke gezondheid en het mentaal welbevinden van medewerkers enorm gegroeid en dat is an sich alleen maar positief nieuws. Je medewerkers zijn tenslotte de motor van je bedrijf.

Maakt u als leidinggevende of HR medewerker zich zorgen over één van uw medewerkers? Dan kan individuele coaching hen helpen om verergering van klachten voor te zijn en zo uitval te voorkomen. Beter voorkomen dan genezen!

Tijdens de begeleiding werken we volgens een evidenced-based, gestructureerd en doelgerichte methode. Op een interactieve manier wordt de medewerker gestimuleerd tot het vergroten van de persoonlijke effectiviteit door mentale vitaliteit en veerkracht te ontwikkelen en door talenten en competenties op het gebied van stresscoping te versterken. 

Herstellen van overspanning en/of burn-out gebeurt niet door alleen maar te rusten. Een systematische aanpak is nodig. In veel gevallen wordt de focus in het begin van een traject vooral gelegd op het (terug) leren en kunnen ontspannen. Rust vinden geeft energie en het laadt je batterijen weer op. Pas daarna gaan we dieper in op de persoonlijke stressoren en werken we rond cognitieve en actieve vaardigheden (om beter met stress om te gaan).

Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Erkende Stress- en Burn-out coaches (VESB)

Praktisch? Eerst wordt er altijd een vrijblijvend intakegesprek gedaan met de medewerker in kwestie van ongeveer 90 minuten. Dit gebeurt in mijn coaching praktijk te Duffel of via een online gesprek (via Teams).

Wordt er een traject opgestart reken ik geen kost aan voor het intakegesprek. Bij geen opstart reken ik een kost aan van 70 euro.

Stuur mij jouw vraag via mail (krachtjacht@gmail.com), contacteer mij op 0495 237 113 of gebruik onderstaand contactformulier.

%d bloggers vinden dit leuk: